"МАГЬОСНИКЪТ ОТ ОЗ" 21-ви фестивал "Михаил Лъкатник" 2019, Ямбол

На 21-то издание на куклено-театралния фестивал "Михаил Лъкатник" в Ямбол, представлението "Магьосникът от Оз" на куклен театър Бургас, беше отличено с три награди.

За режисура на СЛАВЧО МАЛЕНОВ

IMG 20171003 201804

Специалната награда на ДКТ Ямбол, за спектакъла "Магьосникът от Оз"

15 03

За майсторско кукловодене на актьорите на ДКТ Бургас за спектакъла "Магьосникът от Оз"