p1d4i18uoe12e617vvgt91lc2a81d
p1d4i18uoe14ve1jb91jce195r13497
p1d4i18uoe1c7c1qa6p8abuh1a7mc
p1d4i18uoe1e6b19qi1gur1863k00b
p1d4i18uoe1pnq1vnt1lpodvjkuda
p1d4i18uoe1ti1dtv14o9pe91v669
p1d4i18uoegl9msmtno1t3f1rue
p1d4i18uoei03t7o14et7b71sna8
p1d4i18uoek8p1mepma84201g3c5
p1d4i18uoeq1e5rc1q617l92hb6
p1d4i18uoerqfg1n1akf8e52394
p1d4i18uoeudf3hsomp1mljsr3f
p1d4i18uof1dna1eb6vleaovdbh
p1d4i18uof1tr21jr1k7daavv6fj
p1d4i18uof2ecfpe121lk2k1ioei
p1d4i18uofha4ud15il14hna1sg

ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

p1d4in72sh1i22inned4vpb170v5
p1d4in72sh1tmld9p3od16uc1nor6
p1d4in72sh2n6rucardoot1abea
p1d4in72sh4bq1k8t1imo79872f7
p1d4in72sh8041j311qq4qjloej9
p1d4in72shd061086177o151m1dt5b
p1d4in72shdaljb01b2s3321dj3c
p1d4in72shfg21pt71fr4e2c1aep8
p1d4in72shn8ufqv1n2e1lo2de84

 

ИЗЛОЖБА НА КУКЛИ "КАРАГЬОЗ", ИГРИ, ЗАБАВЛЕНИЯ

p1d4inv4cd13valbo361jghih15
p1d4inv4cd1d8np4sg9e11l3jec4
p1d4inv4cdm39f83vd41p3vvgt6
p1d4inv4cdt6jia7skd1sa9uvh7
p1d4inv4ce184h1os41ropn51jdfc
p1d4inv4ce1t2q16831fk71pd35928
p1d4inv4ce7bl383bhu12t71u6a9
p1d4inv4ce7lbmvgvoj1efhfkqa
p1d4inv4ce87n27ktn619f4a6ce
p1d4inv4ce8u911gham31tv61tfff
p1d4inv4cegjq1pqk1k711sli1gg0b
p1d4inv4cel216b81fn1m51hjmd

 

УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФЕСТИВАЛА

БЪЛГАРСКИ ТЕАТРИ

 

ДЕТСКА ШКОЛА КЪМ ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "МАЛКАТА РУСАЛКА"

p1d4in9g311gfu1l431dgvibe3a49
p1d4in9g311h49j2q1it2snk8e45
p1d4in9g311hhg1gqf1jtk8cfc718
p1d4in9g311il6867192nc1f5ke7
p1d4in9g311ua2arihqrqin13tm4
p1d4in9g31dnm1q905vh7ee16ir6

 

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: ЦАР ДРОЗДОБРАД

p1d4inib6l10tqt9j1s521moi18ta9
p1d4inib6l1cpur1126c1qrfpur4
p1d4inib6l1f3f13a1qb71ctn1pbd8
p1d4inib6l1gblb531uupo8mnaqb
p1d4inib6l6551fdog8hjtfdv15
p1d4inib6ln6g6q9v5s53o11f9a
p1d4inib6lsul1o3anpgsu872r6
p1d4inib6lu4a1mvoffnsfr195r7

 

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: МАЛКИТЕ МАГЬОСНИЦИ

p1d4io6lf4uj9kbg1iksudnkqc4
p1d4io6lf510fk1mj4u707081m0l5
p1d4io6lf5146d1shp1ddb1uj0o118
p1d4io6lf51a5l5jt33g1esn1s4k7
p1d4io6lf51alu23vbbg14tn7049
p1d4io6lf576sr3612n7ns51es3b
p1d4io6lf59ki1c9mo00pje1g8l6
p1d4io6lf5g971cb4lfbbro1oea

 

ТЕАТЪР "ВЕСЕЛ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: ХРАБРИЯТ ОЛОВЕН ВОЙНИК

p1d4iofgn21em21ijc1v6uu4gufe5
p1d4iofgn21hgi171n5qo1t4u1f329
p1d4iofgn21oie1ktk152op9g1h4a7
p1d4iofgn23o71bib8tc16m61lhfb
p1d4iofgn2gnn15nommaiiv1rec8
p1d4iofgn2hpi9ufv3vhk41qco4
p1d4iofgn2jvb4ia1k5p1g4q1j9ra
p1d4iofgn2pjo1va0sekvgf15je6

 

ДЪРЖАВЕН ТЕАТЪР "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" - ПАЗАРДЖИК, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: ПАТ ПАТ

p1d4ionrtt164naa810rf1v4g95g8
p1d4ionrtt16i71vl213811slf1h75
p1d4ionrtt1pva91v1iig15ib12s9
p1d4ionrtth741i1l3a1ve411aga
p1d4ionrttiue1fbcbr31o3b1it47
p1d4ionrttkgpdqu18nnm5p3pk6
p1d4ionrttmmkt3r1fult9ivm14
p1d4ionrttqpi185upu21ldfahsb

 

 

МАЛЪК КУКЛЕН ТЕАТЪР - ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: РИСУВАНИ ПРИКАЗКИ С БАТЕ ИЦО

p1d4ip4cu410snkkc1mc4lhp1iqu5
p1d4ip4cu41h2u1cdnq2p19k711hc8
p1d4ip4cu41khabok95n15fvq4pa
p1d4ip4cu41skf1ujpkfj19vgjtp6
p1d4ip4cu41tgf1j0u1sbdvp716n34
p1d4ip4cu49eckjh57q18uuc7r7
p1d4ip4cu4hul2av8tp1qeg118f9
p1d4iprn3v1hdom7917jlajn1i694

 

"ЗА РОДОПИТЕ", ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА- БОСТИНА,  БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: КОКОШКА С БРОШКА

p1d4iq4s3e18l4prk1dd010kp2tv4
p1d4iq4s3e18qtct21c9q1k8cc72b
p1d4iq4s3e1ki614dplte1mtdeca8
p1d4iq4s3e1pr31fod10gqblnt6e7
p1d4iq4s3e1qqciet73u1gsnrc19
p1d4iq4s3ea4nta6nfr1j8elli6
p1d4iq4s3ejijb0vft67vdr9ma
p1d4iq4s3esu24en1im717cf1mls5

 

НЕДЕЛИНА РОСЕЛИНОВА - БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: РОДЕНО В ПЯСЪКА

p1d4iq9a7h1aaf18aib2116ape1l5
p1d4iq9a7h1dan1bfktet13uud77
p1d4iq9a7h1kpuom51df41b419sd6
p1d4iq9a7h1nhtg9a193l57233rb
p1d4iq9a7h1q01pc4oq171lbtu8
p1d4iq9a7h1rj01slrgmd7hcbog4
p1d4iq9a7hk9srgm1ft8eei1s2j9
p1d4iq9a7hopt1rj3134v1cbs81ma

 

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: ФОЛКЛОРНИ ФАНТАЗИИ

p1d4iqgps215mgh2119im1nvc15jt4
p1d4iqgps21c77mlj1edtmvu8bi5
p1d4iqgps21n091bct1m84h6115pm7
p1d4iqgps2712145e5cf14hrr7ka
p1d4iqgps278k1a51dve1vg6pujb
p1d4iqgps2c7c1d8c1j9luplg0v8
p1d4iqgps2euii1dbnhnr61mgh6
p1d4iqgps2i5s1l3q19lpar9da19

 

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: ФИЛИФЬОНКАТА КОЯТО ВЯРВАШЕ В БЕДСТВИЯ

p1d4iqleku1hes12b419th1t1o1r044
p1d4iqlekv12n1r0v18dm138f12cra
p1d4iqlekv182ads11jf29mu12rk8
p1d4iqlekv1cti3p87d8csgump6
p1d4iqlekv1d5bmj9132k1ihf12qa5
p1d4iqlekv5n0115h9k16to32ib
p1d4iqlekvdll1vqb1sls1ph72ec9
p1d4iqlekvle11j461m93157q1s6j7

 

МЕЖДУНАРОДНИ УЧАСТНИЦИ

ЧЕНГИЗ ОЗЕК  - ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: БОКЛУЧЕНО ЧУДОВИЩЕ

p1d4ipb0cn28o1bgs14jfi1q14oa5
p1d4ipb0cn2gs1ei0k4hsfv16jv4
p1d4ipb0co167bol0n301qd5va38
p1d4ipb0co1931a0el2b12r51e5s6
p1d4ipb0co1gif19tl1a8h124d8eb
p1d4ipb0co1l8uvgg8en1is91cboa
p1d4ipb0coj60usin9m1g4qmpk9
p1d4ipb0cosa2b2k1sul172k10uv7

 

ТЕАТЪР "ПИЕРО" - ОРЕНБУРГ, РУСИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: ЗА АЛЬОНКА И НЕЙНОТО ГЪСЕ

p1d4ipcrir15nv1o3pj0krp817379
p1d4ipcrir1t2f122vd6tjbe11qh4
p1d4ipcrir3sl44d1rk110sk4nb
p1d4ipcrir4nfaofs391va610hs6
p1d4ipcrir4ssh2eujo1jei3mu7
p1d4ipcrirdtg93r17l81jp1f1n5
p1d4ipcririto11ecq04b56dih8
p1d4ipcrirt7ace9rk73p1k36a

 

ТЕАТЪР "ДЕММЕНИ"- САНКТ ПЕТЕРБУРГ, РУСИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕОЛЕ ЗАТВОРИ ОЧИЧКИ

p1d4ipei8r14k3big1o93fbkape6
p1d4ipei8r1et71d8p1gue159eoht8
p1d4ipei8r1i5d1vgn17sl6pt4g9
p1d4ipei8r1ir519pn58v107k7gl4
p1d4ipei8r49h3121rk01eie1ujh7
p1d4ipei8rp6n63k2hh144b8n65
p1d4iput4ch7s183a1d57hsh105l4
p1d4iput4cji85tn1licqpdkbj5

 

"АКТЬОР И КУКЛИ", ПАВЕЛ ВАНГЕЛИ - ПРАГА, ЧЕХИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕПЕЕЩИ ТАНЦУВАЩИ МАРИОНЕТКИ

p1d4iplad6176jmuov7o2j92hs5
p1d4iplad6dtihrgr1b1mnd1prp7
p1d4iplad6jhcsj11stvai79s56
p1d4iplad6p6kqd41q0h1g310458
p1d4iplad6svjucubc1uvc15f9
p1d4iplad6vvf1g5v1i1o1f232854

 

 

ПАРАД НА ХВЪРЧИЛАТА 2018

 

p1bs6fbs8i13rn1fhu1i9kn4i14t1b
p1bs6fbs8i1a81nfdqpt1ne4jc68
p1bs6fbs8i1dgj13vi1eao1eps1smh6
p1bs6fbs8i1nna1ote1akrace1v4a7
p1bs6fbs8i1qln1r1prc1emlaqe5
p1bs6fbs8i1r6hg1q1gar1up11sr4a
p1bs6fbs8imktr981963e7511p69
p1bs6fbs8isee1chp1vq5gjenn4