ПОЛЕЗНИ ДОКУМЕНТИ И ВРЪЗКИ


Отчет за касовото изпълнение на бюджета ДКТ БУРГАС

БАЛАНС НА ДКТ БУРГАС

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА ДКТ БУРГАС